नागरिक वडापत्र

नेपाल सरकार

वन तथा भु-संरक्षण मन्त्रालय

वन विभाग

जिल्ला वन कार्यलय, बाजुरा

नागरिक वडापत्र

क्र.सं. काम / सेवाको नाम समय शुल्क लाग्ने /नलाग्ने कति पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु शाखा र संम्पर्क व्यक्ति कोठा नं. सो अवधिमा सेवा नपाए कसलाई भन्ने कैफियत
1 घर संघार पुर्जी १ दिन निवेदन दस्तुर बापत रु.१० को टिकट रु १० को टिकट टासी जि.व.का मा निवेदन दिने प्रशासन र सदुपयोग फाँट 10 जिल्ला वन अधिकृत
2 दैवी प्रकोप पुर्जी १ दिन निवेदन दस्तुर बापत रु.१० को टिकट जिल्ला प्रशासन कार्यालयका दैवि प्रकोप उद्दार समितिको सिफारिस पत्र र निवेदन प्रशासन र सदुपयोग फाँट 12 जिल्ला वन अधिकृत
3 विकास र निर्माणका लागि काठ पुर्जी १ दिन निवेदन दस्तुर बापत रु.१० को टिकट जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका लागत इस्टिमेट सम्झौता र निवेदन प्रशासन र सदुपयोग फाँट 8 जिल्ला वन अधिकृत
4 जडी बुटी तथा लघु वन पैदावार संकलन इजाजत पत्र १–२ दिन निवेदन दस्तुर बापत रु.१० को टिकट नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रशासन र सदुपयोग फाँट 7 जिल्ला वन अधिकृत
5 जडी बुटी तथा लघु वन पैदावार सा.व.उ.स इजाजत पत्र निवेदन दस्तुर बापत रु.१० को टिकट कम्तिमा ३ महिना प्यान दर्ता र नविकरण गरेको रसिद इ.व.का. 3 जिल्ला वन अधिकृत
6 सा.व.उ.स गठन तथा हस्तान्तरण ३ महिना निवेदन दस्तुर बापत रु.१० को टिकट उद्योग कम्पनीको सहमती वा सिफारिस इ.व.का. 3 जिल्ला वन अधिकृत
7 कबुलियती वन समुह गठन तथा हस्तान्तरण तुरुन्तै निवेदन दस्तुर बापत रु.१० को टिकट धरौटी र निवेदन इ.व.का. को नापतौल मुचुल्का सिफारिस पत्र र निवेदन जि.व.का बाजुरा अन्तर्गतका नर्सरी संचालन गर्ने इ.व.का. 4 जिल्ला वन अधिकृत
8 विरुवा वितरण अपेक्षित सहयोगको प्रकृति अनुसार निवेदन दस्तुर बापत रु.१० को टिकट निवेदन उपभोक्ता समुहको, सम्बन्धित कागजातको निर्णय र कार्ययोजना तयारी र साधारण सभाको निर्णय जि.व.काको विकास फाँट र सम्बन्धित इ.व.का 8 जिल्ला वन अधिकृत
9 सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह व्यवस्थापनमा सहयोग १५ देखि ३० दिन निवेदन दस्तुर बापत रु.१० को टिकट गरिबीको रेखामुनी रहेका समुदायले तोकिएको ढाँचामा समुह गठनको लागि निवेदन दिने । जि.व.का सदुपयोग फाँट र इ.व.का 1 जिल्ला वन अधिकृत
Monday 24th of September 2018 03:04:25 PM
Latest News
  • अनुगमान

  • स्टाफ मिटिङ्ग

  • सामुदायक वन सम्वन्धि तालिम संचालन गर्दै

Welcome to Department of Forests

जिल्ला वन कार्यालयको उद्देश्यहरु

यस जिल्ला वन कार्यालय बाजुराको मुल उद्देश्यहरुमावन क्षेत्रको बैज्ञानीक व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको रेखाङ्कन, वन अतिक्रम तथा चोरि निकाशी नियन्त्रण र संरक्षण तथा वृक्षारोपण गर्दै वातावरणीय सन्तुलनलाई समेत कायम राख्दै वन सम्पदाको उचित प्रयोग गरि वनजन्य श्रोतलाई पुनः सिर्जना हुन दिने प्रकृया अपनाउने, बैज्ञानिक तथा आर्थीक दृष्टिकोणले बढी महत्यप“र्ण हुने वन पैदावारको दिगो यवस्थापन गर्ने र सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा, जडीवुटी तथा अन्य वन पैदावारको न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने रहेको छ ।यस कार्यालयका उद्देश्य..... पूर्ण पाठ++

श्री बेसिन्द्र राज सुबेदी
जिल्ला वन अधिकृत
डाउनलोड
प्रकासनहरु